W związku ze zmianami procedury zkładania prac dyplomowych proszę o przeczytanie informacji zawartych w zakładce DYPLOMANCI