Terminy obron prac licencjackich i magisterskich 2018/2019r. (akt. 05.07.2019r.)

02.07.2019 r. - PES LzTP - prof. dr hab. Amadeusz Krause

02.07.2019 r. - PEM POWzA - prof. dr hab. Amadeusz Krause 

02.07.2019 r. - PES OzS - dr Dorota Wiercińska

04.07.2019 r. - FP DziNM - prof. dr hab. Edward Łuczyński

05.07.2019 r. - FP - dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. PWSZ

05.07.2019 r. - FILOLOGIA

08.07.2019 r. - PE WEzTP, POWzPR - dr hab. Jan Papież, prof. PWSZ

08.07.2019 r. - PEM POWzA - dr Iwona Kijowska

08.07.2019 r. - PES LzTP - dr Iwona Kijowska

08.07.2019 r. - PEM POWzA - dr hab. Lucyna Hurło, prof. PWSZ

08.07.2019 r. - PE WEzJA, WEzTP - dr Joanna Nowak