Rekrutacja na studia w PWSZ w Elblągu na rok ak. 2021/22

 

TERMINARZ IV TURY:

16.09 - uruchomienie elektronicznej rejestracji w systemie IRK oraz rozpoczęcie przyjmowania dokumentów i wpłat rekrutacyjnych 85 zł (na indywidualny nr konta)

14.10 g. 15:00 - upływa termin składania dokumentów i wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne

(kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, podanie o przyjęcie na studia, fotografia, ewentualnie: zaświadczenie o niepełnosprawności)

15.10 - WYNIKI (decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia)

 

UWAGA!

Wraz z decyzją o przyjęciu na studia kandydat otrzyma skierowanie na bezpłatne badania lekarskie, które może odbyć we wskazanej przez uczelnię przychodni. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów wystawia lekarz medycyny pracy.

Przed rozpoczęciem studiów kandydat jest zobowiązany dostarczyć to zaświadczenie lekarskie do odpowiedniego dziekanatu!