Stypendia – praktycznie dla wszystkich

Stypendia – praktycznie dla wszystkich

Stypendia to temat, który nierzadko w poukładane życie studenckie wprowadza niejasności i wiele pytań. Kiedy się o nie starać? Na jakiej podstawie? Komu przysługują? Musicie wiedzieć, że w  trosce o swoich studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu stworzyła bogaty system pomocy materialnej, dzielący się na:

I Stypendia przyznawane przez Rektora:

  • stypendium socjalne [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • zapomoga [na wniosek studenta - dwa razy w roku]
  • stypendium rektora [na wniosek studenta - na semestr]

 II Stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe [na wniosek Rektora]

 

 

Zgodnie z zamieszczonym na stronie Uczelni terminarzem, wnioski o stypendium socjalne należy składać do 10 lutego 2021 r.  (przy czym studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim - do 28 lutego). Natomiast studenci ubiegający się o stypendium rektora mają nieco więcej czasu, gdyż na Wasze podania Dział Kształcenia czeka aż do 10 marca 2021 r. – I etap i  do 10 kwietnia 2021 r. – II etap.

 

Pamiętajcie, że z pomocy materialnej mogą korzystać wszyscy studenci, niezależnie od tego w jakim trybie odbywają naukę. Szczegółowe opisy oraz formularze znajdziecie na stronie Uczelni w zakładce „stypendia”.

 

Nie ma na co czekać. Sprawdźcie, czy i Wam przysługuje stypendium oraz złóżcie wypełniony wniosek. PWSZ w Elblągu posiada jedne z wyższych stypendiów w kraju! Otrzymywane wsparcie przeznaczycie zgodnie z własnymi potrzebami. To idealne środki na pomoce naukowe, bądź zwiedzenie ciekawych miejsc wypełnionych wiedzą. Między innymi temu służą stypendia.


Data publikacji: 20 stycznia 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry