Specjalność:

menadżer usług publicznych

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

1,5 roku (3 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne (dzienny/popołudniowy) / niestacjonarne

Opłata za studia

stacjonarne (dzienne) - bezpłatne
stacjonarne (popołudniowe) - bezpłatne
niestacjonarne - 2300 zł / sem.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

umiejętność przygotoywania dokumentów urzędowych i biznesowych z wykorzystaniem terminów i pojęć z zakresu obszaru nauk społecznych i prezentowania ich w trakcie wystąpień publicznych, umiejętność kierowania pracą zespołu ludzkiego, komórek organizacyjnych a także zarządzania zasobami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych, pozyskiwanie i wykorzystanie informacji do celów biznesowych oraz ich prezentacji i wizualizacji, umiejętności praktyczne w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, rachunkowości budżetowej, ubezpieczeń społecznych i zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność stosowania odpowiednich metod i technik zarządzania w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych, komunalnych i organizacji pozarządowych).

menadżer usług publicznych
menadżer usług publicznych

Praca dla Ciebie

Absolwent wchodzący na rynek pracy poradzi sobie z wyzwaniami stojącymi zarówno przed współczesnymi menadżerami podmiotów gospodarczych, jak i jednostek organizacyjnych sektora publicznego.

Absolwent tych studiów będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi we wszystkich sektorach aktywności zawodowej.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry