Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji otwarta dzienne
Administracja administracja skarbowa zamknięta --
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego otwarta dzienne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie otwarta dzienne
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza zamknięta ---
Ekonomia ekonomika menedżerska otwarta dzienne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych otwarta dzienne
Filologia filologia angielska - nauczycielska otwarta dzienne
Filologia filologia angielska - języki obce w biznesie zamknięta --
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego zamknięta --
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media otwarta dzienne
Logopedia   zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną otwarta dzienne