Stormwater Poland 2018

Członkowie CREO na konferencji STORMWATER 2018

Studenci koła naukowego CREO Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu wzięli udział w dwudniowej konferencji poświęconej praktycznemu spojrzeniu na wody opadowe. II edycja Stormwater Poland 2018 odbyła się w dniach 15-16 marca w inspirującej architektonicznie siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Konferencję poświęcono tematyce: innowacyjnych technologii wód opadowych, kosztom zmian klimatycznych, wodom opadowym w planowaniu przestrzennym, ekohydrologii miejskiej oraz zarządzaniu przeciążonymi systemami odwodnienia. Poruszony został m.in. temat niemodnego przez lata terminu melioracji miejskich. Przedstawione zostały również osobne sesje dedykowane odwodnieniom komunikacyjnym oraz consultingowi w wodach opadowych,  gdzie głos zabrali autorytety oraz praktycy w zakresie wód opadowych z Polski i z zagranicy. Szczególną uwagę poświęcono powiązaniu ze sobą bloków tematycznych dotyczących: roli Wód Polskich w gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi oraz standardów utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowych.

Poprzez udział w tak ważnej, branżowej konferencji studenci kierunku inżynieria środowiska zdobyli wiedzę z funkcjonowania nowego podmiotu, jakim są Wody Polskie oraz sformułowania i wdrożenia standardów eksploatacji kanalizacji deszczowych, odpowiadających wymogom nowego Prawa Wodnego.

 

Organizatorem konferencji była RETENCJAPL Sp. z o.o.


Data publikacji: 22 marca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry