Proszę o przynoszenie przez starostów do dziekanatu terminów egzaminów, które odbyć sie mają w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020