Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

kierunek: Pedagogika - studia magisterskie
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Sylwetka Absolwenta:

 • kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych,
 • kompetencje do realizacji zadań w instytucjach społecznych i edukacyjnych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka oraz opiece osób dorosłych,
 • przygotowanie do pracy z rodziną oraz realizacji projektów związanych z opieką i wychowaniem osób w różnym wieku,
 • wiedza i umiejętności samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.
 •  

  W toku studiów studenci odbywają praktykę zawodową w semestrze I, II i III w wymiarze 3 miesięcy (240h), 32 ECTS.

  Typowe miejsca pracy dla absolwentów pedagogiki o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią to: świetlice szkolne, internaty, instytucje psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą zajęcia z wykorzystaniem arteterapii (np. warsztaty terapii zajęciowej), instytucje opiekuńczo-wychowawcze, takie jak środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, instytucje wychowania pozaszkolnego. W czasie studiów studenci zdobywają merytoryczne i praktyczne umiejętności niezbędne także do wykonywania zawodu pedagoga.

  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
  Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

  Rodzaj studiów: studia II stopnia
  Uzyskany tytuł: magister 
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
  Tryb studiów: stacjonarne


  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  Galerie zdjęć

  wszystkie galerie