Dnia 29-01-2020 r. o godz. 16.00 w sali 105  odbedzie się egzamin z praktyk zawodowych.

Każdy student na egzamin musi mieć sprawozdanie autorskie (minimum 10 stron) + karta praktyk zawodowych wypełniona przez zakład pracy ( do odbioru w dziekanacie).

Przypominam że do egzaminu z praktyk przystępują wszyscy studenci czyli ci co byli na praktykach oraz ci co mają zaliczenie na podstawie podania o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki.

 studenci 4 roku studiów stacjonarnych, którzy zaliczają praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego (kopia umowy cywilno - prawnej) otrzymają ocenę 4 z praktyki. Aby otrzymać ocenę wyżej (4,5, 5) konieczne jest dostarczenie do dziekanatu maksymalnie do 05.02.2020 r. sprawozdania z praktyki.

studenci 4 roku studiów niestacjonarnych którzy zaliczają praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego (kopia umowy cywilno - prawnej) otrzymają ocenę 4 z praktyki. Aby otrzymać ocenę wyżej (4,5, 5) konieczne jest przygotowanie sprawozdania z praktyki (egzamin odbyć się  ma na pierwszym zjezdzie semestru letniego 28.02- 01.03.2020)

Komisja zaliczająca praktyki