Postępowania powyżej 30 000 EURO

Nr postępowaniaTrybData ogłoszeniaTytuł postępowaniaTermin składania ofert
ZP/PN/2312/07/1364/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-31 Dostawa i montaż mebli dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-08-11
ZP/US/2312/11/1291/2020 zamówienie na usługi społeczne 2020-07-22 Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2020-07-30
ZP/PN/2312/09/1318/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-17 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2020-07-30
ZP/PN/2312/08/1157/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-17 Świadczenie usług ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, 2020-07-28
ZP/PN/2312/12/1303/2020 przetarg nieograniczony 2020-07-15 Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” 2020-07-23

Archiwum