Ponad 7 mln zł na kształcenie

Ponad 7 mln zł otrzymała PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała ponad 6 milionów złotych z ministerialnego konkursu Zintegrowane Programy Uczelniane na realizację projektu zatytułowanego "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji”. 26 marca br. Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał  z rąk Michała Wypij, doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina symboliczny czek. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Uczelni odpowiadającej potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na poziomie regionu i kraju.

- kwota ta zostanie wydatkowana na aktualizację i opracowanie nowych programów kształcenia oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych oraz administracji i kadry zarządzającej – mówił podczas konferencji prasowej prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu.

Projekt będzie realizowany w porozumieniu środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu
z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Dzięki szkoleniom i współpracy z pracodawcami nastąpi podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych i społecznych wśród studentów PWSZ w Elblągu.

Drugą dobrą wiadomością jest informacja z dnia 26 lutego 2018r. gdzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kryteriów opisanych w ogłoszeniu o zamiarze zlecenia realizacji zadania pn. ,,Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" wskazuje Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu jako jedną z 14 uczelni do realizacji ww. zadania. W celu podniesienia jakości kształcenia Minister przekaże Uczelni 1 milion złotych.  

Więcej informacji o dotacjach znajduje się na stronie http://www.nauka.gov.pl/

 

 


Data publikacji: 27 marca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry