Opiekun naukowy: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Kierownik: dr Iwona Kijowska

Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

 

Czas trwania: 4 semestry (październik 2019 – maj 2021)

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu oraz 1 zjazd siedmiodniowy w okresie ferii zimowych. Łącznie 650 godzin dydaktycznych.

Data rozpoczęcia: październik 2019

Opłata: 1700 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów: 

 • Podyplomowe studia w zakresie LOGOPEDII przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe (magisterskie; istnieje możliwość kształcenia studentów kończących studia magisterskie, aktualnie na 4 lub 5 roku) – preferowane kierunki humanistyczne i medyczne.
 • Studia kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnej terapii zaburzeń mowy.
 • Program studiów oparty został o wymagania Ogólnopolskiego Kolegium Logopedycznego
 • Tematyka studiów obejmuje takie obszary, jak:
  • Biomedyczne, lingwistyczne i psychopedagogiczne podstawy logopedii
  • Patologię w komunikacji językowej (istotę i przyczyny zaburzeń, rozpoznawanie i różnicowanie objawów
  • Metodykę postępowania logopedycznego - diagnozowanie i terapię logopedyczną
  • Profilaktykę logopedyczną, emisję głosu
 • W programie studiów przewidziano 150 godzin praktyk w gabinetach logopedycznych, poradniach, ośrodkach specjalistycznych. Organizację praktyk zapewnia Uczelnia.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zwraca się uwagę m.in. na: prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe, język, dykcję, głos, słuch. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany w terminie późniejszym.

 

 Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w wyznaczonym terminie oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (Kwestura)

 

Informacji udziela:
dr Iwona Kijowska
Turn on Javascript!

tel. 691 464 023

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz
tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 212