7.12.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 7-12-2021

24.9.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 24-9-2021

23.7.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129  z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 23-7-2021

22.6.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 22-6-2021

18.6.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 17-6-2021

28.5.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 28-5-2021

30.4.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 30-4-2021

10.3.2021

Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza aktualizację Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021._aktualizacja 9-3-2021

 1.3.2021

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić w 2021 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.