Regulamin ogólny praktyk zawodowych dla kierunków i specjalności prowadzonych w IPJ

Regulaminy szczegółowe:

PEDAGOGIKA (studia licencjackie):

  • Praktyka specjalności: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną - plik
  • Praktyka specjalności: wczesna edukacja z językiem angielskim - plik
  • Praktyka specjalności: logopedia - plik
  • Praktyka specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - plik

 

PEDAGOGIKA (studia magisterskie):

  • Praktyka specjalności: wczesna edukacja - plik
  • Praktyka specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plik
  • Praktyka specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią - plik
  • Praktyka specjalności: pedagogika medialna - plik