REGULAMIN DYPLOMOWANIA W INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM - treść regulaminu


załączniki do Regulaminu dyplomowania - treść

wytyczne do wykonania pracy dyplomowej - treść

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY ORAZ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH - treść

Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu antyplagiatowego oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych - treść

 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMETU - treść

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziakanacie) - druk

DRUKI DLA STUDENTÓW:

 • Wzór tematu pracy dyplomowej  - druk
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej - druk
 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - druk - drukowane dwustronnie
 • Oświadczenie dot. praw autorskich - druk (nie należy umieszczać w pracy)
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - druk
 • Karta konsultacji dyplomanta - druk

 

Zestawy pytań na egzamin dyplomowy oraz zasady losowania pytań:

 • Zestaw pytań dla kierunku inżynieria środowiska - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2016 i latach późniejszych
 • Zestaw pytań dla kierunku mechanika i budowa maszyn - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2016 i latach późniejszych
 • Zestaw pytań dla kierunku mechanika i budowa maszyn - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2010 i latach późniejszych
 • Zestaw pytań dla kierunku budownictwo - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2016 i w latach późniejszych
 • Zestaw pytań dla kierunku budownictwo - pytania - dot. studentów rekrutowanych w roku 2012 i w latach późniejszych

 

Zasady i organizacja egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa - zarządzenie Rektora oraz druki

 

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej – wyciąg z Regulaminu dyplomowania § 7 oraz 9 :

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów
 • złożenie w Dziekanacie IP niżej wymienionych dokumentów w terminach określonych w § 8, ust. 1, 2::
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z pozytywną opinią opiekuna pracy- drukowane dwustronnie
 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowane dwustronnie i zbindowane
 • STUDENT DRUKUJE PRACĘ POBRANĄ ZE STRONY apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) !!!!
 • oświadczenie (dotyczące praw autorskich)
 • 4 fotografie formatu 4.5 x 6.5 cm; + dodatkowo jedno zdjęcie do dyplomu w języku obcym
 • Karta konsultacji dyplomanta
 • opłata za wydanie dyplomu
 • wprowadzenie pracy dyplomowej wraz załącznikami wg scenariusza do Systemu Archiwum Prac Dyplomowej na stronie www.apd.pwsz.elblag.pl wg instrukcji

Na wniosek studenta może zostać wydany dyplom w języku obcym po uiszczeniu dodatkowej opłaty 40 zł oraz dostarczeniu dodatkowego zdjęcia z podaniem do Dziekanatu zgodnie § 36 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 27-09-2018 (Dz.U. 2018, poz. 1861).