Wytyczne Nr IE/01/2020 - w sprawie zakresu i formy pracy opiekunów roku

Wytyczne Nr IE/02/2019 - w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Kształcenia

Wytyczne Nr IE/03/2021- w sprawie zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych

Wytyczne Nr IE/04/2021 - w sprawie wyznaczenia  Komisji do zaliczenia praktyk zawodowych