Egzaminacyjna sesja zimowa 2019/20 - harmonogram egzaminów - Instytut Politechniczny