Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym

Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym

Rektor Uczelni wydał Zarządzenie w sprawie zasad i organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

W związku z zaleceniem MNiSW prowadzenia kształcenia w trybie zdalnym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu dopuszcza się możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych w tym trybie.

Zarządzenie nr 26/2020 opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PWSZ w Elblągu.


Data publikacji: 29 kwietnia 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie