Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

kierunek: Pedagogika specjalna
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

5 lat (10 semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Atuty kierunku
o solidny program kształcenia dostosowany do zmieniającej się rzeczywistości, wzbogacony o wiele zmian programowych wynikających z nowych koncepcji kształcenia nauczycieli oraz oczekiwań rynku pracy;
o możliwość wyboru modułu, konsekwencją którego jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
o rozbudowany, system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków;
o studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+) oraz realizacji zainteresowań poprzez udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej, chóru akademickiego, działalność sportową czy wolontariat.

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praca dla Ciebie

Absolwent: ma wiedzę z zakresu organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym;
o umie diagnozować i oceniać złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne oraz projektować i przeprowadzać zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wychowanków;
o umie prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie