CNA
 CCNA
 CCNP

 
 
       AKTUALNOŚCI       KURSY       FAQ       REKRUTACJA       REGULAMIN       KONTAKT  
 
Sobota 27 Lutego 2021  
 

Cele programu Cisco Networking Academy

Internet jest obecnie instrumentem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii. W związku z eksplozją technologiczną wiele instytucji na świecie już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr.

     Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku Cisco uruchomiło program Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. Jego celem jest wyrównanie globalnego niedoboru specjalistów przygotowanych do obsługi nowoczesnych sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

     Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania: wykłady, laboratoria z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

     Program akademii sieciowej Cisco jest na bieżąco aktualizowany - uczestnicy kursów uzyskują wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki, w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.

     Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczną. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stałą kontrolę i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego.

     Na najwyższym piętrze hierarchii występują centra treningowe akademii Cisco (CATC). Szkolą one i certyfikują instruktorów dla akademii regionalnych. Zapewnia to jednakowy poziom kompetencji poszczególnych akademii niezależnie od kraju, w którym się one znajdują.

     Akademie regionalne zajmują się szkoleniem instruktorów akademii lokalnych. Wspomagają także akademie lokalne w rozwiązywaniu problemów.

     Akademie lokalne są ośrodkami, które prowadzą zajęcia dydaktyczne, zatem to one są kluczowym elementem programu.

     Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

     Materiały dydaktyczne zawierają pełny opis teoretyczny ilustrowany licznymi przykładami (m. in. także w formie prezentacji video). Przekazywany program jest podzielony na lekcje. Każdy z uczestników może na bieżąco kontrolować swoje postępy przez wykonywanie testów sprawdzających.  

     Uczestnicy programu szkoleń mają dostęp do specjalnie przygotowanego laboratorium komputerowego oraz do systemu e-learning opracowanego przez Cisco Systems. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów w formie kursów.

     Zajęcia w każdym semestrze składają się z wykładów, laboratoriów, samokształcenia (praca on-line z curriculum), egzaminów cząstkowych (testy on-line), egzaminu praktycznego oraz z końcowego egzaminu teoretycznego (on-line).

     Każdy uczestnik szkolenia ma swobodny dostęp do systemu e-learning znajdującego się na stronie netacad.com.  Portal ten zawiera materiały szkoleniowe, system samooceny postępów w nauce oraz wiele innych elementów wspierających uczenie się.  
 
     CNA POLSKA       CNA GLOBAL       PWSZ Elbląg   
 
 

(c) PWSZ w Elblągu
Wszelkie prawa zastrzeżone